View Larger Map

Selskapsinfo

Studieforbundet AOF

Besøkadresse:
Torggata 12 , 0181 Oslo Norge
Telefon:
23 06 12 50

E-post:
aofnorge@aof.no

Verdier

Kvalitet - vår kompetanse gjør andre gode.
Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge behov og sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som skaper resultater og gjør våre kunder tilfredse.

Nærhet - vi er der folk er.
Vi arbeider sammen med kundene i et fellesskap preget av nærhet, omsorg og utvikling. Vi er til stede på nasjonalt nivå og i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder bygger vi arenaer for refleksjon, læring og utvikling. Våre deltakere skal ikke bare ha undervisning – de har også krav på veiledning og oppfølging.

Fleksibilitet - vi tilpasser tiltakene til kundenes behov.
Riktig kompetanse er en forutsetning for å mestre forandringer. Det gir trygghet og fremmer utvikling og vekst. Skal det lykkes, må opplæringen være tilgjengelig på rett sted, til rett tid og med et innhold som er tilpasset behovet.

Refleksjon og læring – vi bidrar til utvikling.
Vi ser på kompetanse både som et dynamisk og et skjønnsmessig begrep. Dynamisk fordi kompetanse må kunne anvendes, utvikles og endres over tid. Skjønnsmessig fordi det må måles i forhold til noen vilkår; en aktivitet, en handling, et mål, en ferdighet eller for å kunne gi mening.

Kompetanse beskriver både en tilstand og en kvalitet. Gjennom gode prosesser, refleksjoner og læring hjelper vi kunden til å nå sine kompetansemål.

Visjon

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

Historie

AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk,opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.
Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4 100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første "arbeiderreisen" til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig - det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten - det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.


Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Kataloger

Ledige stillinger

 

Ansatte

Tove Johansen
Daglig leder
Celso Alexander Mezzetti
IKT
Gro Svennebye
Leder Fagavdelingen og Bro AOF
Josephine Bakke
LO Kurs og Konferanse
Randi Løkken
Økonomi/Administrasjon
Phuong Nguyen
Økonomi/Administrasjon
Torgrim Kokaas
AOF Arbeidsliv
Øyvind Hvidsten
LO Kurs og Konferanse
Marthe Dirdal
Rektor Fagskolen AOF Norge
Cathrine Vikan
Kursadministrasjon
Tom Solstad
Økonomileder
Rune Sand
Salgsleder
Lars Marthin Holer
AOF Arbeidsliv
Fetuwi Teklemariam
Økonomi/Administrasjon
Wendy Ann Wyant
Kompetanserådgiver
Hanne-Sofie Myrlie
LO Kurs og Konferanse
Heidi Strand
Marius Olavesen
Kompetanserådgiver
Frode Ingebrigtsen
Hilde Moshølen
Kompetanserådgiver
Jonny Birkeland
Nina Novik
Turid Grav Indergaard
Kjersti Wetting
Lisa Johansen
Malin Hallem
Tom Bull
Linda Emberland
Kompetanserådgiver
Mette Kylgård
Kompetanserådgiver
Nina Røed Hansen
Oscar Lindø
Tor-Espen Stenerud
LO Kurs og Konferanse
Tor Anders Engen
IKT
Tonje Kåsene
LO Kurs og Konferanse
Benedicte Ryen Theigmann
LO Kurs og konferanse
Yioula Christodoulopoulou
Komathy Gnanavel
Lena Hagensen
Monica Hegglid Berthelsen
Sinan Salim Shain
Sølvi Lid