• Maritime kurs
  Dra til sjøs med AOF!
 • Kom sterkere tilbake med nettkurs
  AOF Norge tilbyr en rekke nettkurs, og vi har også ledige plasser på kursene Teori til fagprøven, som vanligvis gjøres i klasserom.
 • Informasjon om koronavirus
  Koronavirus kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller gir det kun mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
 • ILO dagen 2020
  Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) er FNs trepartsorganisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over og et viktig mål for ILO er å bidra aktivt til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Den 28.april hvert år markeres verdensdagen for sikkerhet og helse – ILO dagen – en rekke steder verden over.
 • Globaliseringskolen 2020
  Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer.
 • Internasjonal politikk for deg i fagbevegelsen
  Et arbeidsliv i konstant endring gjør kompetanseutvikling og økt bevissthet i jobben stadig viktigere. Disse foredragene er for deg som ønsker mer kunnskap om internasjonal politikk.
 • Yorkshireskolen
  Stadig flere bedrifter får utenlandske ansatte og tillitsvalgte som opererer på tvers av landegrenser. For den tillitsvalgte er det derfor viktig både å forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Språket har rett og slett blitt en del av hverdagen.
 • AOF Norge overtar BroAschehoug
  Studieforbundet AOF Norge har inngått en avtale med Aschehoug forlag om overtakelse av BroAschehoug.
 • Spørreundersøkelse om studieforbund fra Fafo
  Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet.
 • Sommerens HMS-Quiz
  HMS på arbeidsplassen er viktig, men hvor godt kjenner vi egentlig til korrekte HMS-rutiner, merking mm? Test deg selv og se hvor god du er!
 • HMS for ledere - nytt kurskonsept fra AOF
  Som leder har du nå mulighet til å gjennomføre ditt lovpålagte HMS kurs i spillefilmformat.
 • Hjelp, jeg er valgt til verneombud
  Erfarne verneombud råder deg til å sette deg ned på skolebenken og ta Grunnkursopplæringen, og ikke la deg lure til å ta et enkelt nettkurs i stedet. Da går du glipp av mye!
 • Kurstilbud til deg som er i forsvaret
  NY kurskatalog for 2018 ute nå!
 • Globaliseringskolen 2018
  Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. I år er det for første gang også danske deltagere med.
 • HMS for ledere
  – Har gjennomført kurset i pauser, på reiser og på hjemmekontoret.
 • Arbeidsmiljøskolen trinn 1.
  Søknadsdfristen for Arbeidsmiljøskolen nærmer seg.
 • ILO-dagen 2018
  Sikkerhet og helse på arbeidsplassen, torsdag 26.04.2018
 • Strategier for vekst og innflytelse
  Dette kurset gir unge tillitsvalgte verktøy til å få gjennomslag for saker som er viktige for ungdom. Det blir skolering i beslutningsprosesser, og deltakerne skal bli bedre rustet til å få gjennomslag for nettopp sine saker.
 • Fagskolen AOF Norge tilbyr nå også oppvekstfag i Oslo og Trondheim
  Fagskolen AOF Norge kan nå endelig tilby gratis fagskoleutdanning i oppvekstfag også i Oslo og Trondheim. "Vi gleder oss stort over tildelingen fra Utdanningsdirektoratet på hele 240 finansierte studieplasser på fagskoleutdanninger innenfor oppvekst" sier daglig leder Tove Johansen. Fagskoleutdanningene skal tilbys i hovedsak i Oslo samt to klasser i Trondheim i 2017 og 2018. AOF Norge har allerede dette tilbudet i Skien og Larvik på et tidligere anbud fra Utdanningsdirektoratet.
 • Fagskole oppvekstfag - teori og praksis i hverdagen
  For første gang er 260 barne- og ungdomsarbeidere og erfarne assistenter i gang med fagskoleutdanning innen temaet barn med særskilte behov. AOF Norge er en av fire fagskoler som tilbyr denne fagskoleutdanningen gratis for barnehageansatte
 • Gode nyheter fra Haugesund
  AOF Haugaland har fått fagområdegodkjenning.
 • Forebyggende barne- og ungdomsarbeid
  LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid
 • Fagskole Helse, miljø og sikkerhet
  Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på HMS er derfor meget viktig! HMS handler om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Temaer som konflikthåndtering, endringsprosesser, tidsplanlegging, medvirkning, ledelse og stress aktualiseres i stadig sterkere grad. Dette har ført til en utvidelse av begrepet HMS. Fremtidsrettede bedrifter ser at riktig kunnskap innen HMS blir stadig viktigere. Studieforbundet AOF er de eneste som tilbyr utdanning på fagskolenivå innen dette området. Utdanningen går over to år på deltid og fører fram til tittelen HMS rådgiver.
 • Skreddersydde engelskkurs
  Vi tilpasser og utvikler kurs etter dine behov - én til én eller i gruppe
 • - Arbeidsgivere er godt fornøyd med fagskolutdanningen
  Høsten 2013 startet AOF Telemark og Vestfold sitt første kull med fagskolestudenter innen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester. Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og tilbys på deltid over 1 år med undervisning 1 dag pr. uke. Videreutdanningen gir 30 fagskolepoeng.
 • Verdensdag for sikkerhet og helse
  I anledning ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, inviterer AOF og LO til konferanse i Folkets hus.
 • Globaliseringskolen 2016
  Årets kurs går i Yorkshire fra 9. juni til 14. juni. Søknadsfristen er 10 mars.
 • Yorkshireskolen
  Yorkshireskolen traff parlamentsmedlem Richard Burgon.
 • Fagsamling HMS
  Er du HMS veileder og trenger oppdatering - eller kan du tenke deg å bli veileder?
 • Ulykker og arbeids- skadedødsfall i 2014
  I løpet av fjoråret mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger
 • Kurs i fagforeningsengelsk for tillitsvalgte i NAF
  Morsomme og lærerike dager med ivrige, inkluderende og entusiastiske deltakere.
 • Verdensdagen for Helse miljø og sikkerhet
  LO og Studieforbundet AOF inviterer til markering av "Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen". Merk deg 28. april!
 • Mange byggdrifter-pionerer i AOF
  Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket, og ble vedtatt som nytt lærefag i august 2014 etter mange års prosess.
 • HMS Fagskole
  Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen.
 • AOF tilbyr ATV kurs
  AOF tar signalene fra veimyndighetene og Trygg Trafikk om opplæringsbehov for førere på ATV på alvor og tilbyr nå egne kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på ATV. Kurset går over 8-10 timer og kombinerer teori og praksis med kyndige instruktører.
 • Besøk fra Makedonia
  AOF Norge har nettopp hatt besøk av en Makedonsk HMS-organisasjon.
Last inn flere nyheter