Kompetanse pluss

Basis Kompetanse i Arbeidslivet Dette er tiltak fra myndigheter for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og bruk av digitale hjelpemidler (data).