Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole - Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Telemark/Skien 29.08.2017 Påmelding
Fagskole - Barn med særskilte behov Telemark/Skien 30.08.2017 Påmelding
Fagskole - Demensomsorg Telemark/Skien 06.09.2017 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie og omsorgstjenester Vestfold/Larvik 14.08.2017 Påmelding
Fagskole - Helse, miljø og sikkerhet - Samlingsbasert Skien Telemark/Skien 25.10.2017 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid og rusarbeid Telemark/Seljord 07.09.2017 Påmelding