Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fellesforbundet - FTV 4 Akershus/Siggerud 27.01.2018 Påmelding
FF - FTV 1 Akershus/Siggerud 09.03.2018 Påmelding
FF - FTV 1 Akershus/Siggerud 07.09.2018 Påmelding
FF - FTV 2 Akershus/Siggerud 27.10.2018 Påmelding
FF - FTV 2 Akershus/Siggerud 21.04.2018 Påmelding
FF - FTV 3 Akershus/Siggerud 24.11.2018 Påmelding
FF - Grunnopplæringa Østfold/Sarpsborg 12.03.2018 Påmelding
FYKO 2018 Møre og Romsdal/Geiranger 02.03.2018 Påmelding
MoTo - IA-avtalen og sykefravær Østfold/Moss 24.10.2018 Påmelding
MoTo - Møteledelse og taleteknikk Østfold/Moss 24.09.2018 Påmelding
MoTo - Ny lov om personvernombud Østfold/Moss 23.04.2018 Påmelding
MoTo - Pensjon (med overnatting) Østfold/Moss 22.02.2018 Påmelding
MoTo - Seksuell trakassering, mobbing og hersketeknikker Østfold/Moss 10.04.2018 Påmelding
MoTo - Ta vare på den tillitsvalgte (med overnatting) Østfold/Moss 29.11.2018 Påmelding