Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Psykisk helsearbeid 2018 - 2020 Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie Østfold/Østfold 28.02.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering (Videreutdanning innen Habilitering og rehabilitering) 2018 - 2020 Østfold/Østfold 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 2018 -2020 Østfold/Østfold 13.09.2018 Påmelding