Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Psykisk helsearbeid 2018 - 2020 Østfold/Østfold 24.09.2018 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg Østfold/Østfold 24.09.2018 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 18 - 20 Østfold/Østfold 24.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer Østfold/Østfold 08.10.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering Østfold/Østfold 24.09.2018 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Østfold/Østfold 29.10.2018 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Østfold/Østfold 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren Østfold/Østfold 27.09.2018 Påmelding