Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
MoTo - Arbeidslivskriminalitet Akershus/Jessheim 04.12.2017 Påmelding
MoTo - Samfunnspåvirkning Oslo/Oslo 16.10.2017 Påmelding
MoTo - Økonomi for ikke økonomer Akershus/Jessheim 23.10.2017 Påmelding
NAF avd 1 Hovedavtalen Østfold/Grålum 13.11.2017 Påmelding
NAF avd 2-ungdomskurs Akershus/Hurdal 06.10.2017 Påmelding