50 000 deltakere på BKA-kurs

Siden 2006 har det vært rundt 50 000 deltakere på kurs i grunnleggende ferdigheter gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det viser en gjennomgang av ordningen i Vox-speilet for 2015. Gjennomgangen tar for seg deltakere på kurs siden 2006 og fram til 2014.

I denne perioden har Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gitt støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter på arbeidsplassen. BKA er et virkemiddel i regjeringens kompetansepolitikk, og skal sikre deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

Hvem går på kurs?
Den typiske BKA-deltakeren er i førtiåra og har yrkesfaglig utdanning. De fleste av deltakerne jobber med offentlig administrasjon, for eksempel i kommunal helsesektor, eller med varehandel eller i industrien.

Jevn kjønnsfordeling
Kjønnsforskjellene på de ulike kurstypene varierer en del fra år til år. Kvinnene dominerte BKA-kursene de første årene, men kjønnsfordelingen har vært relativ jevn siden 2010. De siste årene har mennene i større grad deltatt på rene regnekurs, mens kvinnene i større grad har deltatt på rene lese- og skrivekurs. De eldre deltakerne får i hovedsak opplæring i digitale ferdigheter.

AOF har lang erfaring som kurstilbyder innen BKA. Vi hjelper be