Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Trøndelag/Stjørdal 29.08.2018 Påmelding
AOF MoTo - IA-avtalen Trøndelag/Tiller 05.12.2018 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet - psykosialt arbeidsmiljø Del 2 Trøndelag/Stjørdal 07.11.2018 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Møre og Romsdal/Kristiansund 03.10.2018 Påmelding
FF - Havbrukskurs Nordland/Sandnessjøen 06.11.2018 Påmelding
NAF - Konflikthåndtering Nordland/Fauske 25.09.2018 Påmelding
Ungdommens Nordområdekonferanse Nordland/Bodø 24.01.2019 Påmelding