Fagbrev som voksen

Her finner du noe fakta vedrørende det å ta fagbrev som voksen.

FAKTA OM MULIGHET TIL FAGBREV SOM VOKSEN

  • Med erfaring i et yrke kan alle få seg et fagbrev
  • Det er ingen øvre aldersgrense
  • Du er fritatt for fellesfagene
  • Du trenger bare en eksamen i forkant av fagprøven...
  • Før fagprøven (ikke før teoretisk kurs) må du dokumentere fem års praksis i faget
  • Ditt fagbrev er like mye verd som de som går skole med lærligentid.
  • Du kan ta fagbrev med denne ordningen selv om du har videregående skole fra tidligere
  • Fagorganiserte har gode stipendordninger
  • AOF Nordland setter opp kurs på forespørsel dersom det kurset du ønsker ikke står på vår side'
  • AOF har undervisning med lærer, slik at du får god oppfølgning