AOF Nordland

AOF Nordland er en lokal avdeling i Studieforbundet AOF Norge. Vi er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Vi er organisert med et hovedkontor i Oslo og lokalavdelinger over hele landet.

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.


Last inn flere nyheter