AOF Møre og Romsdal

Studieforbundet AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør.

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

AOF Møre og Romsdal er din Kompetansepartner i Møre og Romsdal. Vi tilbyr kurs innenfor de fleste fagområder. Vi tilbyr kurs til privatpersoner, samt åpne og bedriftsinterne kurs tilpasset den enkelte bedrift og kommune over hele fylket.


Last inn flere nyheter
« I 2017 forsterker vi satsingen på Fagbrev i fylket og vil tilby flere kurs i flere fag enn noen gang før. Vi håper at flest mulig som bor og arbeider i Møre og Romsdal benytter anledningen og melder seg på et Teori til Fagprøven kurs hos oss. »
- Frode Ingebrigtsen