Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget høst 2017 Trondheim

Kurs-id: 229352
Sted: Trekanten møtesenter
Timetall: 81
Kursstart Info: 17.oktober 2017
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 01.11.2017
Pris: kr Kr 20.000,-
Antall dager: 24
Kontaktperson: Knut Morten Ring
E-post: knut.ring@aof.no
Telefon: 99331880
Mobil: 90649130
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli helsefagarbeider- ta fagbrev som voksen !

Vi har nettopp startet opp dette kurset, men det er fortsatt noen ledigeplasser. Meld deg på, eller ta en telefon til Knut Ring 906 49 130. Du kan også sende e-post til: knut.ring@aof.no
 
Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov fro arbeidskraft på området !
 
Her møter du helsearbeider Pia.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

•utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum

•arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

•planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren

•å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper

•å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

•journalføring, dokumentasjon og rapportering

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. Hovedområder fra Vg3

Gjennomføring

Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplattformen It`s learning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.
Kurset går en kveld i uken over ett år.

Eksamen
Privatisteksamen i Juni 2018

All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Finansiering
Du kan søke Sør-Trøndelag fylkeskommune om dekning av kursavgiften dersom du er 25 år eller eldre og ikke har fullført 3 år videregående skole eller har tatt fagbrev. Ta kontakt med oss for å nærmere informasjon. Du kan søke på www.vigo.no. Du trenger MinID for å søke.
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom
LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: