Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Trøndelag/Stjørdal 24.09.2018 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Trøndelag/Stjørdal 19.11.2018 Påmelding
FF - Dagskonferanse Fellesoverenskomsten for Byggfag Trøndelag/Steinkjer 04.09.2018 Påmelding
FF - Dagskonferanse Pensjon Trøndelag/Steinkjer 05.09.2018 Påmelding
FF - Rekruttering - ADK Midt Trøndelag/Stjørdal 10.09.2018 Påmelding
FF - Tariffoppgjøret Biloverenskomsten Trøndelag/Heimdal 25.10.2018 Påmelding
FF - Tariffoppgjøret Byggindustrien Trøndelag/Heimdal 29.11.2018 Påmelding
FF - Tariffoppgjøret Verkstedoverenskomsten Trøndelag/Heimdal 27.09.2018 Påmelding
NAF - Forhandlingsteknikk Trøndelag/Stjørdal 12.09.2018 Påmelding