Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeidsmiljø i endring Akershus/Siggerud 19.08.2018 Påmelding
Arbeidsmiljø i endring - forkurs Akershus/Siggerud 18.03.2018 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 19.02.2018 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 05.11.2018 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 16.04.2018 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Akershus/Siggerud 01.10.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 16.04.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Akershus/Siggerud 12.03.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Akershus/Siggerud 19.11.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 28.05.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 08.01.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 27.08.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 05.02.2018 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 08.10.2018 Påmelding
Den europeiske utfordring Oslo/Brussel/Luxembourg 06.09.2018 Påmelding
Den politiske arbeiderbevegelsen Akershus/Siggerud 23.05.2018 Påmelding
Den regionale ungdomskonferansen ADK-Øst Østfold/Grålum 19.01.2018 Påmelding
European Works Councils Akershus/Lillestrøm 09.01.2018 Påmelding
Fellesforbundet - AFP, folketrygd og Sluttvederlag Rogaland/Haugesund 01.11.2017 Påmelding
Fellesforbundet - Ansatte representanter i styrer og konserner Rogaland/Stavanger 08.11.2017 Påmelding
Fellesforbundet - Dagskonferanse Biloverenskomsten Rogaland/Sandnes 27.09.2017 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 2 (FTV 2) Rogaland/Stavanger 20.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 1-B Troms/Tromsø 20.03.2018 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 2 Akershus/Siggerud 21.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 2 -B Troms/Tromsø 03.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 3 Akershus/Siggerud 18.11.2017 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 4 Akershus/Siggerud 27.01.2018 Påmelding
Fellesforbundet - Grunnopplæringa (DKØ) Østfold/Fredrikstad 23.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet - Møte med Media Nord-Trøndelag/Stjørdal 06.11.2017 Påmelding
Fellesforbundet Nye tillitsvalgte Nordland/Mosjøen 16.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet - VTA Trinn 2 Rogaland/Sola 03.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet - Økonomiforståelse for ikke-økonomer Rogaland/Stavanger 10.10.2017 Påmelding
Fellesforbundet FTV 3 Nord-Trøndelag/Stjørdal 04.12.2017 Påmelding
Fellesforbundet Riksavtalen Vaktlister Nord-Trøndelag/Stjørdal 09.10.2017 Påmelding
Fellesforbundets overenskomstkurs Oppland/Gjøvik 11.10.2017 Påmelding
FF avd 089 og 053 Byggeindustrien og Glassoverenskomsten Nordland/Bodø 07.11.2017 Påmelding
FF - FTV2 Møre og Romsdal/Ålesund 06.11.2017 Påmelding
FF ADK Nord, Tariffkonferanse 2018 Nordland/Bodø 20.11.2017 Påmelding
FF ADK, Ungdomskurs Finnmark/Alta 15.11.2017 Påmelding
FF Faglig tillitsvalgt trinn 3 Vest-Agder/Kristiansand S 16.01.2018 Påmelding
FF Faglig tillitsvalgt 2 Hordaland/Voss 13.10.2017 Påmelding
FF Faglig tillitsvalgt 2 Sogn og Fjordane/Førde 24.11.2017 Påmelding
FF Industrioverenskomsten Hordaland/Bergen 03.11.2017 Påmelding
FF Klubbkonferanse Vest-Agder/Kristiansand S 14.11.2017 Påmelding
FF Lønn arbeidsvilkår-tariff betong-maler-tak-mur-tømrer Hordaland/Voss 27.10.2017 Påmelding
FF Rekruttering Vest-Agder/Kristiansand S 28.09.2017 Påmelding
FLT avd 4 Regionskonferanse Akershus/Siggerud 13.10.2017 Påmelding
FLT Avd040 - Pensjonskurs Møre og Romsdal/Angvik 10.11.2017 Påmelding
FLT Avd044 - Lov- og avtaleverk med vekt på omstilling Møre og Romsdal/Ålesund 29.09.2017 Påmelding
FTV 2 A Nordland/Bodø 12.09.2017 Påmelding
Globaliseringskolen Oslo/Yorkshire - England 31.05.2018 Påmelding
LO Ungdommens Nordområdekonferanse Troms/Sommarøy 19.01.2018 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 25.09.2018 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 20.03.2018 Påmelding
LO-skolen modul Læring Akershus/Siggerud 05.02.2018 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 03.09.2018 Påmelding
LO-skolen modul Samfunn Akershus/Siggerud 15.10.2018 Påmelding
LO-skolen modul Solidaritet Akershus/Siggerud 15.01.2018 Påmelding
Læringsdagen 2017 Møre og Romsdal/Ålesund 18.10.2017 Påmelding
Miljøarbeid i bedr og samfunn- modul 4 Næringsliv og miljø Akershus/Siggerud 14.01.2018 Påmelding
MoTo - Forhandlinger en grunnleggende innføring Rogaland/Stavanger 08.03.2018 Påmelding
MoTo - Arbeidsliv 2035 Østfold/Moss 28.11.2017 Påmelding
MoTo - Arbeidslivskriminalitet Akershus/Jessheim 04.12.2017 Påmelding
MoTo - Hersketeknikker i kommunikasjonen Rogaland/Sola 14.11.2017 Påmelding
MoTo - HMS og den tillitsvalgte Møre og Romsdal/Ulsteinvik 01.11.2017 Påmelding
MoTo - HMS-Økonomi Sør-Trøndelag/Orkanger 06.12.2017 Påmelding
MoTo - Innvandring - Problem eller mulighet for fagbevegelsen Østfold/Moss 26.10.2017 Påmelding
MoTo - Kommunikasjon som skaper forståelse og kontakt Rogaland/Sola 27.10.2017 Påmelding
Moto - Kurs i Kommunikasjon og presentasjon Troms/Tromsø 15.11.2017 Påmelding
MoTo - Mobbing i arbeidslivet - psykosialt arbeidsmiljø Buskerud/Noresund 27.09.2017 Påmelding
MoTo - Mobbing i arbeidslivet del 2 Vestfold/Sandefjord 18.10.2017 Påmelding
MoTo - Motivasjon, Medlemsverving og LO Favør Møre og Romsdal/Geiranger 24.11.2017 Påmelding
MoTo - Pensjon Nordland/Bodø 25.10.2017 Påmelding
MoTo - Personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet Hedmark/Hamar 15.11.2017 Påmelding
MoTo - Praktisk styrearbeid for tillitsvalgte Rogaland/Stavanger 19.04.2018 Påmelding
MoTo - Rus i arbeidslivet Hedmark/Furnes 04.10.2017 Påmelding
MoTo - Rus i arbeidslivet Sør-Trøndelag/Brekstad 29.11.2017 Påmelding
MoTo - Sykefravær og IA-avtalen (med overnatting) Østfold/Moss 16.10.2017 Påmelding
MoTo - Økonomiforståelse for ikke økonomer Rogaland/Stavanger 13.02.2018 Påmelding
MoTo - Økonomiforståelse for ikkeøkonomer Hordaland/Sandsli 03.11.2017 Påmelding
NAF - Renholdsoverenskomsten Møre og Romsdal/Ålesund 04.10.2017 Påmelding
NAF avd 1 Hovedavtalen Østfold/Grålum 13.11.2017 Påmelding
NAF avd 2-ungdomskurs Akershus/Hurdal 06.10.2017 Påmelding
Ung i LO modul 4 Oslo/Oslo 13.11.2017 Påmelding
Yorkshireskolen Oslo/Yorkshire - England 28.10.2018 Påmelding