Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole - Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Kontor-, salgs- og serviceledelse - Høst 2018 Hordaland/Bergen 13.09.2018 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen Hordaland/Bergen 27.08.2018 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 23.08.2018 Påmelding
Fagskole - Veiledning av lærlinger - Bergen Hordaland/Bergen 23.01.2019 Påmelding