• Daglig leder - Vikariat
  AOF søker en vikar for daglig leder i hennes fødselspermisjon. Vikariatet varer til 31.12.2018, men da utløpet for permisjonen ikke er endelig avklart kan det bli mulighet for utvidelse. Som daglig leder har man det daglige ansvaret for organisasjonen og er også øverste leder for fagskolen. Daglig leder rapporterer videre til organisasjonens styre. Tiltredelse etter avtale, men det er ønske med overlapp med nåværende daglig leder. Stillingen gir også mulighet for ansettelse som kompetanserådgiver ved vikariatets slutt. Stillingen som kompetanserådgiver kan etter nærmere vurdering tillegges ansvar som stedfortreder for daglig leder. Søknadsfrist: 7.1.2018.
 • Innkalling til Årsmøtet 2017 i AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
  Onsdag 5. april 2017 kl. 18.00 i Teatergaten 34, 5 etasje, 5010 Bergen.
 • Nytt fagbrev: Portørfaget
  Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraf! Nå har det status som fagarbeider om du tar fagbrev.
 • Nytt fagbrev- BYGGDRIFTER
  Er du "Vaktmester"? Da kan du ta fagbrev som Byggdrifter! Faget er beregnet på de som jobber innen bygg-vedlikehold og vaktmestertjenester. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. En byggdrifter skal ha en tverrfaglig forståelse samt kjenne funksjonene til de tekniske installasjonene i et bygg.
 • Her kan du lese mer om fagskole
  Hva er det? Hvorfor skal jeg ta det? Hva har andre fått igjen for å gå en fagskole?
 • Fagskole i kontor-, salg- og serviceledelse
  Videreutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende kompetanse.
 • FAGSKOLE PSYKISK HELSEARBEID
  For deg som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.
 • FAGSKOLE I MILJØARBEID
  –i tjeneste for mennesker med utviklingshemming
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
  AOF Hordaland – Sogn og Fjordane tilbyr etter- og videreutdanning innen mange fagområder. Vårt mål er å tilby faglig oppdatert opplæring som dekker bedrifters og enkeltpersoners behov for kompetanseheving.
 • LOs Utdanningsfond
  Som LO medlem kan du søke LOs utdanningsfond dersom du har opparbeidet deg egne rettigheter i fondet.
 • Lånekassen
  De fleste av våre utdanningstilbud på videregående- og fagskolenivå er godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning. I de studieforberedende fagene må du kombinere flere fag for å få godkjent en lånesøknad.
Last inn flere nyheter