Fellesfagene yrkesfag

Fagene er tilpasset voksne som trenger fellesfagene for å få fullført sin yrkesfaglige utdanning mot et fagbrev. Fag som tilbys her er norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk.