Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna - 0-3 år - i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 27.08.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Stavanger Rogaland/Stavanger 27.08.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Ernæring i barnehage, skole og SFO - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 28.08.2018 Påmelding
Fagskole HMS - Haugesund Rogaland/Haugesund 29.01.2018 Påmelding
Fagskole HMS - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 04.09.2018 Påmelding
Fagskole HMS - Stavanger Rogaland/Stavanger 05.09.2018 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 19.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 21.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Stavanger Rogaland/Stavanger 23.08.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.08.2018 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 23.08.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 22.02.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 21.09.2018 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 19.09.2019 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig Miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 23.08.2018 Påmelding