Studiebarometeret for fagskole

Den 31. oktober vil alle fagskolestudenter ved vår fagskole og åtte andre fagskoler motta en invitasjon på e-post om å svare på en nasjonal undersøkelse om kvaliteten i sitt studium.

Dette er den første nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant fagskolestudenter, og gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. I høst gjennomføres den på et lite utvalg av fagskoler, fra våren 2018 er det planlagt årlige undersøkelser som sendes til alle fagskolestudentene. Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på unders&os