Ny fagskoleutdanning! Veiledning av lærlinger - starter høsten 2017

Fag- og yrkesopplæringen står overfor store utfordringer i årene framover.  Økt rekruttering og statusheving for fagarbeidere er nødvendig for å dekke framtidens behov for faglært arbeidskraft.

Fagskoleutdanningen er praktisk og yrkesrettet og gir kandidaten god innsikt i forskrifter som regulerer lærlingordningen. Utdanningen gir en god innføring i kommun