Haugesund sentrum får 221000 kroner i støtte

I samarbeid med AOF Haugaland kan Haugesund sentrum AS nå gi ansatte i medlemsbedrifter gratis kurs.

I Haugesunds avis 13. februar kan du lese om samarbeidet som er inngått mellom AOF Haugaland og Haugesund sentrum AS om opplæring for de ansatte. Midlene er gitt av tilskuddsordningen BKA - Basiskompetanse i arbeidslivet som administreres av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. 

Alle