53 fagskolestudenter har fullført sin fagskoleutdanning

I disse dager har 53 studenter hatt siste innspurt i sitt fagskolestudium hos AOF Haugaland, og torsdag 25. juni hadde vi en flott og verdig avslutning ved AOF Haugaland sitt kurssenter i Haugesund. På festen deltok både studenter, lærere og representanter fra Haugesund og Karmøy kommune.

 
 Disse studiene har vært: 
  • Psykisk helsearbeid
  • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
  • Ern&aeli