Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Oslo/Oslo 06.09.2018 Påmelding
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Oslo/Oslo 05.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Oslo/Oslo 03.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Oslo/Oslo 04.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Oslo/Oslo 08.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Larvik Vestfold/Larvik 03.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov Oslo/Oslo 03.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov - Larvik - Skole og SFO Vestfold/Larvik 04.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov - Oslo - Skole og SFO Oslo/Oslo 06.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov - Seljord Telemark/Seljord 15.10.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov - Skien Telemark/Skien 05.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov- Trondheim Trøndelag/Tiller 18.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov- Trondheim - Skole og SFO Trøndelag/Tiller 20.09.2018 Påmelding
Demensomsorg - Trondheim Høst 2018 Trøndelag/Tiller 24.09.2018 Påmelding
Fagskole - Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Kontor-, salgs- og serviceledelse - Høst 2018 Hordaland/Bergen 13.09.2018 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen Hordaland/Bergen 27.08.2018 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 23.08.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 2018 - 2020 Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole - Veiledning av lærlinger - Bergen Hordaland/Bergen 23.01.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Aust-Agder/Arendal 18.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Kristiansand, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Stavanger, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Rogaland/Stavanger 30.08.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Haugesund, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Rogaland/Haugesund 11.09.2018 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Haugesund Rogaland/Haugesund 13.09.2018 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 30.01.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 22.01.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 13.09.2019 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 18 - 20 Østfold/Østfold 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 18.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 28.08.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 04.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 19.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 19.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.09.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 24.09.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.09.2018 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 12.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering Østfold/Østfold 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 11.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Ølen Rogaland/Ølen 11.09.2019 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Østfold/Østfold 13.09.2018 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig Miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 06.09.2018 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Østfold/Østfold 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren Østfold/Østfold 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 06.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund høst 2019 Rogaland/Haugesund 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 04.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 11.09.2018 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Troms/Tromsø 03.10.2018 Påmelding
Helse, Miljø og Sikkerhet Oslo/Oslo 10.10.2018 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse-utviklingshemming - Larvik Vestfold/Larvik 11.09.2018 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse-utviklingshemming - Seljord Telemark/Seljord 12.09.2018 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse-utviklingshemming - Trondheim Trøndelag/Tiller 19.09.2018 Påmelding
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Skien Telemark/Skien 04.09.2018 Påmelding