Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Oslo/Oslo 05.09.2018 Påmelding
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Oslo/Oslo 06.09.2018 Påmelding
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Skien Telemark/Skien 06.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Oslo/Oslo 08.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Oslo/Oslo 03.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Oslo/Oslo 04.09.2018 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Larvik Vestfold/Larvik 03.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov Oslo/Oslo 03.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov - Skien Telemark/Skien 05.09.2018 Påmelding
Barn med særskilte behov- Trondheim Trøndelag/Tiller 18.09.2018 Påmelding
Demensomsorg - Trondheim Høst 2018 Trøndelag/Tiller 26.09.2018 Påmelding
Fagskole - Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Kontor-, salgs- og serviceledelse - Høst 2018 Hordaland/Bergen 13.09.2018 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen Hordaland/Bergen 27.08.2018 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Stord Hordaland/Stord 05.09.2018 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 23.08.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 2018 - 2020 Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole - Veiledning av lærlinger - Bergen Hordaland/Bergen 23.01.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Aust-Agder/Arendal 04.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Kristiansand, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Stavanger, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Rogaland/Stavanger 30.08.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Haugesund, Finansiert av Utdanningsdirektoratet Rogaland/Haugesund 04.09.2018 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole HMS - Haugesund Rogaland/Haugesund 30.08.2018 Påmelding
Fagskole HMS - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 22.01.2019 Påmelding
Fagskole HMS - Stavanger Rogaland/Stavanger 05.09.2018 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 13.09.2018 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 18 - 20 Østfold/Østfold 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer Østfold/Østfold 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 04.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.09.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2018 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.09.2018 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 28.08.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 11.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering (Videreutdanning innen Habilitering og rehabilitering) 2018 - 2020 Østfold/Østfold 12.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Ølen Rogaland/Ølen 05.09.2018 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 2018 -2020 Østfold/Østfold 13.09.2018 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig Miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 06.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 22.08.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 06.09.2018 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 23.08.2018 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet Troms/Tromsø 03.10.2018 Påmelding
Helse, Miljø og Sikkerhet Oslo/Oslo 10.10.2018 Påmelding
Helse Miljø og Sikkerhet - Trondheim Trøndelag/Tiller 26.09.2018 Påmelding
Informasjonsmøte Fagskoler innen Helsefag Vest-Agder/Kristiansand S 04.06.2018 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming - Trondheim Trøndelag/Tiller 19.09.2018 Påmelding