Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Faggskole - Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse- utviklingshemming Sør-Trøndelag/Tiller 20.09.2017 Påmelding
Fagskole - Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Vestfold/Larvik 05.09.2017 Påmelding
Fagskole - Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Telemark/Skien 29.08.2017 Påmelding
Fagskole - Barn med særskilte behov Telemark/Skien 30.08.2017 Påmelding
Fagskole - Barn med særskilte behov Sør-Trøndelag/Tiller 18.09.2017 Påmelding
Fagskole - Demensomsorg Telemark/Skien 06.09.2017 Påmelding
Fagskole - Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 30.08.2017 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie og omsorgstjenester Vestfold/Larvik 14.08.2017 Påmelding
Fagskole - Ernæring i pleie og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2018 Påmelding
Fagskole - Helse, miljø og sikkerhet Oslo/Oslo 20.09.2017 Påmelding
Fagskole - Helse, miljø og sikkerhet Oslo/Oslo 05.09.2017 Påmelding
Fagskole - Helse, miljø og sikkerhet - Samlingsbasert Skien Telemark/Skien 13.09.2017 Påmelding
Fagskole - Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) - DAGSAMLINGER Trondheim Sør-Trøndelag/Tiller 30.08.2017 Påmelding
Fagskole - Kontor-, salgs- og serviceledelse - Høst 2017 Hordaland/Bergen 06.09.2017 Påmelding
Fagskole - Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen Hordaland/Bergen 29.08.2017 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 16.08.2017 Påmelding
Fagskole - Psykisk helsearbeid og rusarbeid Telemark/Seljord 07.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna - 0-3 år - i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Haugesund Rogaland/Haugesund 18.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Stavanger Rogaland/Stavanger 18.09.2018 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - klasse 1 onsdag kveld og lørdag annen hver måned Oslo/Oslo 13.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, klasse 2 torsdag kveld og fredag kveld en gang per måned Oslo/Oslo 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Stavanger Rogaland/Stavanger 11.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - klasse 1 tirsdag kveld og lørdag annen hver måned Oslo/Oslo 12.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - klasse 2 torsdag kveld og fredag kveld en gang per måned Oslo/Oslo 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - klasse 3 helgesamlinger (fredag-søndag) hver femte uke Oslo/Oslo 22.09.2017 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Finansiert av Utdanningsdirektoratet - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Arendal - finansiert av Utdanningsdirektoratet Aust-Agder/Arendal 19.09.2017
Fagskole Barn med særskilte behov - onsdag kveld og fredag kveld en gang per måned Oslo/Oslo 13.09.2017 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2017 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 19.09.2017 Påmelding
Fagskole Ernæring i barnehage, skole og SFO - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.09.2018 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Arendal Aust-Agder/Arendal 20.09.2017 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Haugesund Rogaland/Haugesund 13.09.2017 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 19.09.2017 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg Østfold/Østfold 11.09.2017 Påmelding
Fagskole Helse, aldring og aktiv omsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 19.09.2017 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet Troms/Tromsø 27.09.2017 Påmelding
Fagskole HMS - Haugesund Rogaland/Haugesund 28.08.2017 Påmelding
Fagskole HMS - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 15.02.2018 Påmelding
Fagskole HMS - Stavanger Rogaland/Stavanger 02.01.2018 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie Østfold/Østfold 11.09.2017 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 19.09.2018 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer Østfold/Østfold 11.09.2017 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 20.09.2017 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Jæren Rogaland/Bryne 18.09.2017 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2017 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse - utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2017 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 20.02.2018 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid Østfold/Østfold 11.09.2017 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 19.09.2017 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Jæren Rogaland/Bryne 18.09.2017 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2017 Påmelding
Fagskole Rehabilitering Østfold/Østfold 11.09.2017 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 21.09.2017 Påmelding
Fagskole Rusomsorg Østfold/Østfold 12.09.2017 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Østfold/Østfold 29.08.2017 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 19.09.2018 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 18.09.2017 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2017 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Jæren Rogaland/Bryne 13.09.2017 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 29.08.2017 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 14.09.2017 Påmelding
Informasjonsmøte Fagskole Kroniske sykdommer Vest-Agder/Kristiansand S 31.08.2017 Påmelding