European Works Councils

Kurs for medlemmer av European Works Councils. Søknadsfristen er 4. november.

Som EWC-medlem (European Works Council) i bedriften har du sannsynligvis behov for å komme sammen med andre som har den samme rollen, for å utvikle deg og utveksle erfaringer. N.økkelbegreper er interkulturell kommunikasjon og språkferdigheter. På dette kurset finner du en arena hvor du kan praktisere engelsk i trygge rammer. 

Kurset avholdes i Lillestrøm fra 9.01 til 11.01.2018. Søknadsfristen er 4. november.

 

Mer informasjon og påmelding

Del kurset på sosiale medier: