European Works Councils

Kurs for medlemmer av European Works Councils. Søknadsfristen er 3. november.

Som EWC-medlem (European Works Council) i bedriften har du sannsynligvis behov for å komme sammen med andre som har den samme rollen, for å utvikle deg og utveksle erfaringer. Nøkkelbegreper er interkulturell kommunikasjon og språkferdigheter.  På dette kurset finner du en arena hvor du kan praktisere engelsk i trygge rammer.

Kurset avholdes i Lillestrøm fra 10.01 til 12.01.2017. Søknadsfristen er 3. november.