Arbeiderbevegelsens politiske historie

Hvordan kan vi få innsikt i arbeiderbevegelsens politiske betydning i norsk historie ved å studere demokratiseringen av Norge de siste to hundre år?

Dette er tema på et kurs som går over tre dager i mars på Sørmarka. Kurset legger vekt på politiske endringer i Norge gjennom de to siste hundre år, med et spesielt perspektiv på arbeiderbevegelsens spennende og til dels dramatiske politiske historie.  Kurset tar sikte på øke deltakernes bevissthet omkring fagbevegelse og ideologi ved å sette søkelys på arbeiderbevegelsens historie i et politisk og ideologisk perspektiv. Her gis en mulighet i fordypelse i et felt som vil gi innsikt i dagens politiske virkelighet.

Noe av innholdet:

  • Politisk teori
  • 1814
  • Konfliktlinjene i norsk politikk
  • Arbeiderbevegelse og demokrati
  • Arbeiderbevegelsens partier
  • Splittelse og samling
  • Den utenrikspolitiske opposisjonen
  • Mikrofonene i Folkets hus

 

Tidspunkt: 20.03.2017 - 22.03.2017